Bratislavská mincovňa vydáva historicky prvú investičnú mincu z Bratislavy

Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa je súkromná slovenská spoločnosť, ktorá po vyše 300 rokoch obnovuje tradíciu mincovníctva v Bratislave.

V roku 1430 uhorský kráľ Žigmund udelil mestu Bratislava mincovné privilégia a vznikla Bratislavská mincovňa. Tá po nasledovné 3 storočia razila strieborné mince, vtedy používané ako platidlo. Vďaka tomu sa Bratislava stala významným finančným centrom regiónu.


1710 toliar obvpng1710 toliar revpng

strieborný toliar z roku 1710 razený v Bratislave


Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa nadväzuje na túto historickú tradíciu moderným prístupom. Aplikovaním najnovších technológií v priemysle v spojení s inovatívnym dizajnomvyrábame unikátne mince a medaily, ktoré nie sú iba držiteľom hodnoty, atraktívnou investičnou príležitosťou, sú aj umeleckým dielom so zberateľskou hodnotou.

equilbirum promojpg

Pressburg Mint - Bratislavská mincovňa teraz vydáva prvú striebornú mincu z Bratislavy od 18. storočia, ktorá je úplne prvou investičnou striebornou mincou z regiónu.

Na vydanie mince z drahého kovu, ktorá je legálnym platidlom s nomínalnou hodnotou je potrebná licencia, ktorú musí vydať národná alebo centrálna banka. Národná banka Slovenska tieto licencie nevydáva.

Pressburg Mint - Bratislavská mincovňa získala licenciu na vydanie tejto mince od ostrova Tokelau pri Novom Zélande, ktorý je bývalou britskou kolóniou. Nominálna hodnota je preto v novozélandskom dolári a na rubovej strane je vyobrazená Kráľovná Alžbeta II., ktorá osobne túto mincu schválila.

Poďme sa bližšie pozrieť na samotnú mincu.
untitled91png

untitled92png

Equilibrium, v preklade rovnováha bola centrom záujmu filozofov a myšlienkárov od počiatkov modernej civilizácie: grécky filozof Hérakleitos z Efezu podrobne poukázal na súhru protikladov - vznik a dôležitosť rovnováhy v každom aspekte života. Mnohé ázijské náboženstvá a filozofické školy poukazujú na hru protikladov, najmä v známom symbole yin-yang. Už vtedy ľudia vnímali dôležitosť života v rovnováhe. Moderný spôsob života je pritom charakteristický nedostatkom rovnováhy. Prvá minca zo série Equilibrium poukazuje na potrebu zachovania rovnováhy medzi prírodou a výdobytkami modernej civilizácie. Technologické úspechy ľudstva napredujú príliš rýchlo a neustále viac zabúdame na naše korene v matke prírode.


PODROBNOSTI

Materiál: Striebro 999/1000

Nominálna hodnota: 5 NZD (Novozélandský dolár)

Hmotnosť: 1 trojská unca (31,31g (±0,1g))

Rozmery: 38mm x 2,8mm

EMISIA

Brilliant Uncirculated: 15 000 kusov
Bullion: 30 000 kusov