Zlato - Kov, Mena, Investícia

VEČNÝ KOV

Od nepamäti bolo zlato považované za cenné a hodnotné. Po tisícročia dokazovalo, že je jednou z najspoľahlivejších foriem zabezpečenia hodnoty. Predstavovalo stabilitu v chaotických dobách, hodnotu ktorú nie je možné devalvovať, nezávislú menu.

A práve preto v súčasnosti, v dobe hospodárskej a ekonomickej krízy, krachujúcich bánk a korporácií, v dobe bezprecedentného navyšovania peňažnej zásoby, hroziacej hyperinflácie a možného bankrotu veľmocí, naberá zlato na význame.

Momentálne je na svete vyťažených iba 174 000 ton zlata, pričom ročne sa tento objem navýši o 1,5%. Tento minimálny nárast nedokáže pokryť ani ročný dopyt po zlate, ktorý navyše v poslednej dobe výrazne rastie.

Fyzikálne a chemické vlastnosti zlata ako nízka reaktivita s prostredím a odolnosť upevňujú jeho funkciu udržiavateľa hodnoty.


ZLATO AKO MENA

V súčasnej dobe centrálne banky doslova zaplavujú trh lacnými peniazmi, znižujú úrokové sadzby na dlhoročné minimá, komerčným bankám poskytujú peniaze zabezpečené aktívami pochybnej kvality a umelo navyšujú peňažnú zásobu.

Údaje amerického FEDu tomu jasne naznačujú (Graf 1). Od roku 1918 do roku 2008 narástla peňažná zásoba na 800 mld. USD. Od leta 2008 narástla o ďaľších 2,8 biliónov USD. To je štvornásobný nárast zásoby v priebehu 5 rokov. Táto extrémna monetárna expanzia centrálnych bánk môže v budúcnosti spôsobiť výraznú stratu hodnoty papierových peňazí.


Graf 1: Peňažná zásoba – všetky fyzicky existujúce dolárové bankovky a mince

Image and video hosting by TinyPicTaktiež si málokto uvedomuje, že inflácia je iná forma zdanenia, prostredníctvom ktorej sa štáty usilujú zvládnuť problémy rastúcej zadĺženosti. Čím väčšia je priepasť medzi príjmami a dlhom, tým väčšia inflácia je potrebná. Infláciou znehodnotia menu a tým aj úspory. Preto primárny dôvod investície do zlata je uchovanie si úspor a súčasnej hodnoty papierových peňazí.


Peniaze za peniaze, avšak peniaze ktoré môžu by bezcenné, za peniaze večné.


ZLATO AKO INVESTÍCIA

Súčasná cena zlata je z dlhodobého pohľadu nízka. V roku 1980 bola cena na úrovni 830 USD/unca, čo by po započítaní inflácie v súčasných cenách predstavovalo úroveň 2300 USD/unca (Graf 2). Dnes sa však cena zlata pohybuje len okolo 1300 USD/unca.

Z tohto hľadiska je cena zlata o 43% podhodnotená voči cenám, ktoré zlato dosiahlo pred 30-timi rokmi, kedy sa zlato ešte len stávalo voľne obchodovateľnou komoditou.


Ponuka zlata sa neustále znižuje, konkrétne znižujúcou sa produkciou (Graf 3) a znižujúcimi sa zlatými zásobami centrálnych bánk (Graf 4).


To však neplatí v prípade Čínskej centrálnej banky, ktorá sa nákupmi zlata snaží diverzifikovať svoje obrovské dolárové devízové rezervy. Podľa čínskych predstaviteľov by radi nakúpili 3600 ton zlata.

Pre porovnanie:
Ak by sme sa teoreticky vrátili k zlatému štandardu a chceli by sme mať kryté zlatom všetky fyzicky existujúce doláre (bankovky a mince), jeho cena by musela byť približne 7000 USD/unca, pričom v časoch zlatého štandardu bola cena zlata fixovaná na 35,2 USD/unca.


Graf 2 : reálna cena zlata po započítaní inflácie

Image and video hosting by TinyPic

Červená krivka – súčasná metodika výpočtu inflácie
Zelená krivka – metodika výpočtu inflácie z roku 1980


Graf 3 : Produkcia zlata verzus cena zlata

Image and video hosting by TinyPic

Červená krivka – cena zlata v USD/unca
Modré stĺpce – celosvetová ročná produkcia zlata v tonách


Graf 4: Zásoby zlata v centrálnych bankách 1979 - 2011

Image and video hosting by TinyPic“Zožeňte toľko zlata, koľko je v ľudských silách. Nech sa deje, čo sa deje. Zožeňte zlato!”
Ferdinand II. KatolíckyPonuka zlata klesá, dopyt mohutne rastie. Po tom, ako v auguste 2008 zaznamenali americké mincovne masívny dopyt po zlatých minciach, museli zastaviť ich predaj a neskôr zaviesť prídelový systém. Taktiež fyzické vysporiadanie nakúpených futures kontraktov zlata (kontrakty na budúcu dodávku) spôsobilo nedávno burze NYMEX veľké problémy.

Obvykle sa fyzicky vysporiada iba 1% otvorených kontraktov, s týmto burza počíta, 99% sú špekulatívne obchody na nárast alebo pokles ceny, ktoré sa do expirácie kontraktu uzatvoria. Teraz sa však muselo fyzicky vysporiadať až 15% nakúpených futures kontraktov, teda obrovská časť obchodníkov sa rozhodla si zlato fyzicky prevziať.

Tento záujem o fyzické zlato však nie je prekvapením, keďže s pokračovaním krízy rastie záujem o fyzické investície, kde sa neprenáša zodpovednosť za vlastné prostriedky na iné osoby. Preferencia nákupu reálnych statkov v chaotických časoch je samozrejmá.


“S tým, že soľ je nad zlato, sa dá súhlasiť, ale väčšie množstvo zlata je určite nad presoleným jedlom.”Nákup investičného zlata, či už v podobe zlatých tehál alebo mincí je v prvom rade zámena peňazí za peniaze, uchovanie si hodnoty svojho majetku a v neposlednom rade - investícia.

V porovnaní s inými fyzickými investíciami, napríklad s investíciou do nehnuteľností je ale nespornou výhodou likvidita na trhu zlata a pri nákupe investičného zlata oslobodenie od platby DPH. Fyzické zlato je súčasne jediné finančné aktívum, kde nepreberáte nákupom zároveň aj záväzok niekoho iného.


Kov kráľov, kráľ kovov.