Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa je súkromná slovenská spoločnosť, ktorá po vyše 300 rokoch obnovuje tradíciu mincovníctva v Bratislave. Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa nadväzuje na túto historickú tradíciu moderným prístupom. Aplikovaním najnovších technológií v priemysle v spojení s inovatívnym dizajnom vyrábame unikátne mince, ktoré nie sú iba držiteľom skutočnej hodnoty, atraktívnou investičnou príležitosťou, sú aj umeleckým dielom so zberateľskou hodnotou. 

Základným cieľom je priniesť klientom bezpečný a spoľahlivý spôsob ako ochrániť svoje úspory a poskytnúť im ešte niečo viac.


  • Umeleckú a zberateľskú hodnotu
V Bratislavskej mincovni sme názoru, že mince nie sú iba nositeľmi ich finančnej hodnoty, ale aj hodnoty umeleckej, či nositeľmi posolstiev a myšlienok. Každá z mincí má svoju dodatočnú estetickú hodnotu a je výsledkom kreatívnej práce umelcov. Taktiež prostredníctvom našich mincí chceme v spoločnosti evokovať pozitívne a duchaplné myšlienky. Numizmatici, či iní zberatelia ocenia aj naše ročníkové mince či limitované edície s vyššou zberateľskou hodnotou.

  • Inováciu
Po mnohých storočiach zažíva mincovníctvo technologickú revolúciu. Tradičné remeselné techniky sú nahrádzané 3D grafickým softvérom, laserovými technológiami, modernými postupmi povlakovania a povrchovej úpravy. V Bratislavskej mincovni využívame najnovšie dostupné technológie a sledujeme aktuálne trendy inovácií v priemysle. Súčasťou aktivít mincovne je aj vlastný vývoj a inovácia produktov, v spolupráci s akademickými inštitúciami na Slovensku.

Zberateľské a investičné mince poskytujú v porovnaní s ostatnými formami investovania do vzácnych kovov (napríklad investičné tehly) dodatočnú hodnotu. Vyššia deliteľnosť, bezpečnosť, estetická a zberateľská hodnota tvoria z mincí produkt vyššej kvality, ktorý slúži nielen ako investícia do trvalej hodnoty (zlata alebo striebra), ale poskytuje i zážitok estetický, dáva podnet na zamyslenie sa, tvorí skvelý dar a v neposlednom rade, je minca umeleckým dielom.


Pressburg Mint - Bratislavská mincovňa, s.r.o.

Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

info@pressburgmint.com

+421 917 442 212