Kód projektu: 302031G598


Názov projektu: Vytvorenie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií v spoločnosti Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s.r.o.

Výzva: IROP-PO3-SC31-2016-5 - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ:  177 983,10 EUR
Vlastné spolufinancovanie:  31 408,78 EUR

Kúpna zmluva - link na stiahnutie

Zmluva o poskytovaní služieb - riadenie projektu
Zmluva Riadenie podpísaná.PDF